Thành lập Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng nông thôn mới

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 (BCĐ). Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Sinh Hùng làm Trưởng BCĐ.


BCĐ có 3 Phó trưởng ban gồm: Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát – Phó Trưởng ban thường trực; Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hồ Xuân Hùng và Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Văn Trọng Lý. Các ủy viên BCĐ gồm đại diện lãnh đạo 20 Bộ, ngành liên quan.

BCĐ được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch 5 năm và hàng năm về mục tiêu, nhiệm vụ, các giải pháp và nhu cầu kinh phí thực hiện Chương trình; chỉ đạo các Bộ, ngành xây dựng, hoàn thiện và hướng dẫn cơ chế, chính sách có liên quan về xây dựng nông thôn mới; chỉ đạo xây dựng đề án triển khai nội dung chương trình xây dựng nông thôn mới…

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đặt mục tiêu sau 5 năm nữa (2015) sẽ có 20% số xã đạt tiêu chuẩn Nông thôn mới (theo Bộ tiêu chi quốc gia về nông thôn mới), và tỷ lệ này được nâng lên thành 50% đến năm 2020.

Đến năm 2020, 50% số xã đạt tiêu chuẩn nông thôn mới

Trước đó, Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 800/QĐ-TTg ngày 04/06/2010. Đây là một chương trình tổng thể về phát triển kinh tế-xã hội, chính trị và an ninh quốc phòng, gồm 11 nội dung như: quy hoạch xây dựng nông thôn mới, phát triển hạ tầng kinh tế-xã hội, chuyển dịch cơ cấu, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, giảm nghèo và an sinh xã hội, đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất có hiệu quả ở nông thôn,…

Theo Quyết định, Nhà nước sẽ hỗ trợ 100% từ ngân sách Trung ương cho công tác quy hoạch, đường giao thông đến trung tâm xã; xây dựng trụ sở xã; xây dựng trường học đạt chuẩn; xây dựng trạm y tế xã, nhà văn hóa xã cũng như kinh phí cho công tác đào tạo kiến thức về xây dựng nông thôn mới cho cán bộ xã, cán bộ thôn bản, cán bộ hợp tác xã.

Ngoài ra, hỗ trợ một phần từ ngân sách Trung ương cho xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt, thoát nước thải khu dân cư, đường giao thông thôn, xóm, giao thông nội đồng và kênh mương nội đồng,…