Gia hạn Hiệp định Tín dụng Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai”

Cần tăng cường năng lực về phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai

ThienNhien.Net –  Ngày  22/6/2011, Thủ tướng Chính phủ đồng ý gia hạn Hiệp định Tín dụng Phát triển (Cr.4114-VN) trong khuôn khổ Dự án “Quản lý rủi ro thiên tai” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB) đến hết ngày 30/6/2012.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam làm các thủ tục với WB cho việc gia hạn Hiệp định trên theo quy định hiện hành.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phải tính toán lại số vốn dư của dự án và có kế hoạch chi tiết để sử dụng số vốn kết dư của dự án này chuẩn bị Dự án “Quản lý thiên tai Việt Nam” nguồn vốn vay WB.

Đồng thời, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có kế hoạch chi tiết thực hiện và hoàn thành Tiểu Dự án của Bộ Tài nguyên và Môi đúng thời gian gia hạn.

Dự án quản lý rủi ro thiên tai có mục tiêu là hỗ trợ Chính phủ Việt Nam về quản lý rủi ro thiên tai nhằm giảm thiệt hại thảm họa thiên tai. Đồng thời tăng hiệu quả thực hiện hoạt động phục hồi và tái thiết sau thiên tai, tăng cường năng lực quản lý rủi ro thiên tai.

Dự án bao gồm 4 phần: Phần 1: Đầu tư để phòng ngừa và giảm nhẹ thiên tai. Phần 2: Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Phần 3: Hỗ trợ tái thiết sau thiên tai. Phần 4: Tăng cường thể chế và xây dựng năng lực.