UNESCO xem xét đưa 2 di sản của VN vào Danh sách Di sản Thế giới

ThienNhien.Net –  Hai di sản là vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Thành nhà Hồ của Việt Nam sẽ được UNESCO xem xét đưa vào Danh sách Di sản Thế giới.

Tại kỳ họp thứ 35 của Ủy ban Di sản thế giới của UNESCO tại Paris, Pháp ngày 21/6, Tổng Giám đốc UNESCO Irina Bokova cho biết cùng với việc xem xét 37 di sản có thể đưa vào Danh sách Di sản thế giới, kỳ họp của Ủy ban Di sản thế giới lần này còn xem xét hiện trạng bảo tồn của 169/911 di sản thế giới đã được đưa vào Danh sách Di sản thế giới và những thách thức đang tăng lên đối với việc bảo tồn các di sản này nhân 40 năm Công ước UNESCO về Di sản thế giới.

Hiện đã có 151 nước trong 187 nước thành viên UNESCO sở hữu 704 di sản văn hóa, 180 di sản thiên nhiên và 27 di sản hỗn hợp (thiên nhiên và văn hóa) của thế giới.

Bà Irina Bokova cũng kêu gọi các nước có các di sản thế giới được UNESCO công nhận cần sẵn sàng trước các nguy cơ và cần quản lý dài hạn tốt hơn các di sản thế giới để bảo vệ và bảo tồn tốt hơn các tài sản vô giá và không thể thay thế này của nhân loại.