Quy hoạch khai thác quặng Bô – xít ‘ăn’ đất rừng

Ngành nông nghiệp tỉnh Lâm Đồng cho biết, việc khai thác quặng Bô – xít theo quy hoạch đã được cấp giấy phép sẽ làm suy giảm diện tích đất có rừng.

Ngày 23/2, Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị Sở Công Thương báo cáo UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, điều chỉnh quy hoạch khai thác khoáng sản Bô – xít trên địa bàn tỉnh.

Theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, sau khi rà soát, đơn vị này xác định các khu vực đã được cấp phép thăm dò khai thác quặng Bô – xít tại các huyện Bảo Lâm, Di Linh và thành phố Bảo Lộc có một phần thuộc đất quy hoạch lâm nghiệp.

Về hiện trạng rừng, khu vực được cấp phép thăm dò khai thác quặng Bô – xít sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất có rừng với khoảng 4.458ha. Trong đó đất rừng phòng hộ có diện tích 11ha, rừng sản xuất  4.906ha, rừng tự nhiên khoảng 2.397ha.

Cũng theo Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng, Luật Lâm nghiệp năm 2017 và Luật Khoáng sản quy định, hoạt động thăm dò khai thác khoáng sản không được phép thực hiện trên diện tích đất rừng phòng hộ. Ngoài ra qua kiểm tra sơ bộ, Sở NN-PTNT xác định các giấy phép đã được cấp thăm dò khai thác quặng Bô – xít chồng lấn lên khoảng 12 doanh nghiệp thuê đất, thuê rừng để thực hiện dự án đầu tư.

Sở NN-PTNT tỉnh Lâm Đồng cho rằng, nếu thực hiện việc khai thác quặng Bô – xít theo quy hoạch đã được cấp giấy phép sẽ làm suy giảm một diện tích lớn đất có rừng và ảnh hưởng đến tỷ lệ che phủ rừng của địa phương.