Bắc Kạn: Đầu tư nông nghiệp, du lịch được hỗ trợ hàng nghìn USD

ThienNhien.Net –  Nhằm tạo ra cơ chế hợp tác vì người nghèo thông qua hỗ trợ các sáng kiến hợp tác kinh doanh của các nhà đầu tư, nhất là các dự án  tạo việc làm, tăng thu nhập cho cộng đồng dân cư có thu nhập thấp,  Bắc Kạn sẽ khởi động vòng 1 Quỹ Xúc tiến đầu tư nông lâm nghiệp (APIF).

Theo đó, mỗi đề xuất của nhà đầu tư vào tỉnh Bắc Kạn trong các lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp và du lịch đáp ứng được các tiêu chí của Quỹ sẽ nhận được hỗ trợ từ 30.000- 100.000 USD. Trường hợp đặc biệt có thể được hỗ trợ lên tới 250.000 USD và tối đa không vượt quá 49% tổng kinh phí của dự án đề xuất, theo tin từ  Báo Đầu Tư ngày 18/6/2011.

Được biết, 29/6 tới, UBND tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức “Hội nghị xúc tiến đầu tư kinh doanh nông nghiệp và du lịch tỉnh Bắc Kạn năm 2011”.