An Giang phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học

ThienNhien.Net – UBND tỉnh An Giang vừa thông qua Dự án “Phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học” được thực hiện tại 11 huyện, thị xã, thành phố từ nay đến năm 2013 với tổng vốn đầu tư hơn 117 tỷ đồng.

Mục tiêu chính của dự án là nhằm phát triển chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học theo phương thức tập trung tại chỗ và phương thức chăn nuôi chạy đồng có kiểm soát, với định hướng sản xuất hàng hóa gắn với thị trường tiêu thụ.

Chăn nuôi gia cầm gắn liền với bảo vệ môi trường, tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng (Ảnh minh họa: Chinhphu.vn)

Theo dự án, trong năm 2011 này, toàn tỉnh sẽ tổ chức 35 lớp đào tạo đại trà khoảng 1.000 hộ chăn nuôi gia cầm, 11 lớp đào tạo chuyên sâu khoảng 300 thành viên tham gia tổ – nhóm; xây dựng 33 tổ – nhóm (khoảng 16 tổ nuôi vịt đẻ trứng với 80.000 con, 9 tổ nuôi vịt thịt với 45.000 con, 8 tổ nuôi gà thịt với 40.000 con).

Năm 2012, tiếp tục đào tạo thêm trên 1.000 hộ, khoảng 300 thành viên tham gia tổ – nhóm, xây dựng 33 tổ – nhóm. Bước sang năm 2013, quản lý nâng cao chất lượng tổ – nhóm, kiểm tra, giám sát 66 tổ – nhóm.

Trên cơ sở các tổ – nhóm hợp tác chăn nuôi gia cầm, ngành nông nghiệp sẽ chọn lựa hộ có điều kiện và cam kết áp dụng biện pháp an toàn sinh học; đào tạo, tập huấn cho các hộ chăn nuôi nhằm nâng cao kiến thức về quy trình chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học; quy trình thực hành chăn nuôi tốt trong chăn nuôi gia cầm, kỹ năng quản lý tổ hợp tác và quản lý kinh tế hộ, các biện pháp hỗ trợ đẩy mạnh việc quảng bá và tiêu thụ sản phẩm.

Đặc biệt, nâng cao nhận thức kiểm soát và phòng, chống dịch bệnh bảo vệ đàn vật nuôi gắn liền với bảo vệ môi trường; tạo ra sản phẩm đạt tiêu chuẩn về an toàn thực phẩm và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Đồng thời, tổ – nhóm hợp tác chăn nuôi gia cầm an toàn sinh học có được kênh tiêu thụ sản phẩm ổn định, giá cả hợp lý, an tâm sản xuất và kinh doanh.

Tỉnh phấn đấu sau 3 năm (2011 – 2013), hộ nhỏ lẻ có thể tổ chức sản xuất và chăn nuôi đạt hiệu quả cao, với 300 – 500 con/hộ chăn nuôi gà thịt, vịt thịt đạt lợi nhuận từ 3,3 triệu – 5 triệu đồng/lứa nuôi. Đối với chăn nuôi vịt đẻ trứng thương phẩm bằng cách nuôi nhốt tại chỗ kết hợp chạy đồng, quy mô 1.000 con/hộ, ước lãi bình quân 50 triệu đồng/năm.