Hội thảo thường niên các tổ chức phi chính phủ Việt Nam 2011

Trong vài năm trở lại đây, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) vinh dự là đơn vị chủ trì tổ chức Hội thảo thường niên các tổ chức phi chính phủ Việt Nam. Hội thảo thường niên sẽ là nơi cho các tổ chức VNGO chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin thúc đẩy các hoạt động mạng lưới liên kết, đồng thời cũng là cơ hội trao đổi, đối thoại giữa các tổ chức VNGO và đại diện các cơ quan quản lý nhà nước, Đảng và Chính phủ nhằm có được sự ủng hộ của các cơ quan này để từ đó có các chính sách hỗ trợ tốt hơn cho sự phát triển của VNGO.

Những kết quả đạt được của Hội thảo trước ít nhiều đã tác động tích cực và góp phần cho sự phát triển của lĩnh vực phi chính phủ nói riêng và xã hội dân sự nói chung.

Đó cũng là tiền đề thúc đẩy VUSTA tiếp tục tổ chức Hội thảo thường niên năm 2011. Chủ đề chính của Hội thảo năm nay là: Tăng cường hợp tác giữa các cơ quan nhà nước và các tổ chức phi chính phủ trong phát triển đất nước. Hiện nay đã có một số chủ đề hội thảo chuyên đề như: Hiệu quả viện trợ, Biến đổi khí hậu, Dân tộc thiểu số và phát triển, Nâng cao năng lực cho phụ nữ…

Các thông tin liên quan đến chủ đề nói trên, kính đề nghị các tổ chức xem trong file Thông báo số 1.

Với mong muốn đây là Hội thảo xuất phát từ nhu cầu chia sẻ trước các mục tiêu phát triển của đất nước cũng như tạo ra một cơ chế tham gia đồng thuận và phát huy các nguồn lực, thế mạnh sẵn có từ các VNGO, Liên hiệp hội Việt Nam kêu gọi các tổ chức/cá nhân quan tâm tới nội dung chủ đề chính năm nay thực hiện các hoạt động sau: (i) đăng ký tham gia hội thảo  và (ii) đăng ký tổ chức các nhóm chuyên đề nêu trên và các chủ đề quan tâm khác.

Đăng ký xin gửi Ban Tổ chức Hội thảo trước ngày 15/7/2011.

Mọi thông tin xin liên hệ theo địa chỉ:

Ban Tổ chức Hội thảo thường niên 2011

Phòng 3b-43, 53 Nguyễn Du, Hà Nội

ĐT: 04. 39438935  Fax: 04. 39437885

Email: hoithaothuongnien.vusta@gmail.com.