Ra mắt bộ nguyên tắc hướng dẫn quốc tế về quyền sở hữu đất đai

ThienNhien.Net – Ủy ban An ninh Lương thực Thế giới (CFS) trực thuộc Tổ chức Nông Lương Liên Hợp quốc (FAO) công bố Bộ nguyên tắc hướng dẫn toàn cầu về quyền sở hữu đất đai với mục tiêu hỗ trợ các chính phủ trong việc bảo vệ quyền sở hữu hoặc tiếp cận đất đai, rừng và nguồn lợi thủy sản của người dân.

Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu đất đai và tài nguyên luôn là một trong những điều kiện tiên quyết đối với các cơ chế kiểu như Cơ chế Giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng kết hợp Bảo tồn, Quản lý bền vững, Tăng dự trữ các-bon (REDD+), để không chỉ đem lại hiệu quả giảm phát thải từ khu vực lâm nghiệp mà còn đóng góp tích cực vào giảm nghèo và đảm bảo an ninh lương thực. Chính vì vậy, sự ra đời của bộ nguyên tắc mang tên “Voluntary Guidelines on the Responsible Governance of Tenure of Land, Fisheries and Forests in the Context of National Food Security” (Tạm dịch: Các Nguyên tắc hướng dẫn tham khảo về quản trị có trách nhiệm đối với quyền sở hữu đất, rừng và thủy sản trong bối cảnh an ninh lương thực quốc gia) được kỳ vọng là có khả năng giải quyết thỏa đáng vấn đề này.

Ngoài các nguyên tắc và phương pháp thực tiễn mà chính phủ các nước có thể tham khảo trong quá trình xây dựng luật cũng như quản lý các vấn đề liên quan đến đất, rừng và thủy sản, Bộ nguyên tắc trên còn đề cập tới nhiều lĩnh vực khác như: thúc đẩy bình đẳng giới trong sở hữu đất đai; xây dựng các hệ thống lưu trữ thông tin minh bạch để các cộng đồng nghèo vùng nông thôn có thể tiếp cận; đồng thời thừa nhận và bảo vệ các quyền của người dân đối với đất, rừng và thủy sản.

Tháng 11/2010, trong khi Bộ hướng dẫn này còn đang trong quá trình thương thảo, Chương trình Giảm khí thải từ mất rừng và suy thoái rừng của Liên Hợp quốc (UN-REDD) đã phối hợp cùng Chương trình Giảm nhẹ Tác động của Biến đổi Khí hậu trong Nông nghiệp (MICCA) và Nhóm làm việc về Quyền sở hữu đất của FAO tổ chức cuộc họp mặt, trao đổi về “Các vấn đề liên quan đến quyền sở hữu đất và yêu cầu thực thi những chính sách giảm thiểu biến đổi khí hậu trong lâm nghiệp và nông nghiệp”. Đây cũng chính là dịp để các bên đóng góp tích cực vào bước tiến triển của bộ nguyên tắc hướng dẫn mới, trong đó chú trọng hơn cả đến vấn đề lên kế hoạch quản lý đất dài hạn nhằm tạo ra được những chính sách hiệu quả giúp giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu lên hai ngành lâm và nông nghiệp.