700 tỷ đồng kiểm soát ô nhiễm trong giao thông

ThienNhien.Net – Theo Đề án “Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải (GTVT)” vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, từ nay đến 2015 sẽ có 18 nhiệm vụ, đề án, dự án được ưu tiên triển khai thực hiện với tổng kinh phí nhà nước cấp dự kiến là 700 tỷ đồng.

18 nhiệm vụ, đề án, dự án (gọi chung là dự án) được ưu tiên triển khai gồm: 2 dự án hoàn thiện cơ chế chính sách và quản lý môi trường trong hoạt động GTVT; 2 dự án nghiên cứu tham gia các điều ước quốc tế về bảo vệ môi trường trong hoạt động GTVT; 7 dự án quản lý chất thải phát sinh trong hoạt động GTVT; 2 dự án tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức và tăng cường năng lực về bảo vệ môi trường trong hoạt động GTVT; 5 dự án thực hiện nhóm giải pháp về ứng dụng khoa học công nghệ vào công tác bảo vệ môi trường ngành GTVT.

Cũng theo Đề án, từ nay đến năm 2015, các doanh nghiệp công nghiệp thuộc ngành GTVT phải có hệ thống quản lý môi trường và thực hiện các biện pháp quản lý, xử lý chất thải phù hợp với từng loại hình hoạt động; ít nhất 25% số toa xe khách đường sắt đóng mới, 80% bến xe khách loại 1 được trang bị công cụ, thiết bị và tổ chức thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt… Hoàn thiện bản đồ tiếng ồn đối với 50% cảng hàng không, sân bay; đề xuất phương án giảm thiểu ảnh hưởng của ô nhiễm tiếng ồn do hoạt động vận tải hàng không.

Tầm nhìn đến 2030, phát triển hệ thống GTVT thân thiện với môi trường, cơ bản kiểm soát được các thành phần gây ô nhiễm môi trường trên tất cả các lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và hàng không.

Khói xe là một trong những nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường không khí (Ảnh: moitruongxanh.org.vn)

Để đạt được các mục tiêu trên, cần tổ chức quản lý, kiểm tra khí thải phương tiện cơ giới đường bộ theo các tiêu chuẩn đã ban hành; quản lý và giảm thiểu chất thải lỏng gây ô nhiễm do hoạt động GTVT; đặc biệt quan tâm đến việc quản lý nước dằn tàu của các phương tiện vận tải biển; nước thải sinh hoạt do hoạt động GTVT đường sắt, đường thủy nội địa, nước thải từ hoạt động y tế GTVT.

Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, đào tạo nâng cao năng lực quản lý về môi trường trong GTVT, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong GTVT nhằm kiểm soát và giảm thiểu ô nhiễm môi trường.