Hỗ trợ phương thức sinh kế thích ứng với biến đổi khí hậu

Cần tăng cường quản lý nguồn lực tự nhiên để thích ứng với biến đổi khí hậu. Ảnh chỉ có tính chất minh họa

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ các phương thức sinh kế thích hợp để thích ứng biến đổi khí hậu tại các tỉnh phát triển nông thôn theo lãnh thổ (tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Quảng Ninh)”.

Theo Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Dự án này có mục tiêu đảm bảo các biện pháp quản lý môi trường và sinh kế bền vững, có tính đến các lựa chọn ứng phó với biến đổi khí hậu trong quy hoạch các chiến lược thích ứng trong tương lai.

Các hoạt động chính của dự án gồm: xác định các tác động của biến đổi khí hậu; tăng cường quản lý nguồn lực tự nhiên để thích ứng với biến đổi khí hậu. Dự án cũng hướng tới việc xây dựng Kế hoạch hành động với các kịch bản biến đổi khí hậu có lồng ghép trong các chiến lược phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; đồng thời nâng cao vai trò và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng địa phương, nhất là phụ nữ, trẻ em và người nghèo, nhằm thích ứng với biến đổi khí hậu.

Dự kiến, thời gian thực hiện dự án này trong 3 năm, từ 2011 -2014.