Thông qua Kế hoạch hành động ASEAN về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Sau nhiều hội thảo tham vấn và hội nghị thông qua dự thảo được tổ chức trong tháng 8 và tháng 9, cuối cùng, Bản Kế hoạch hành động ASEAN về biến đổi khí hậu cũng được thông qua  tại Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN không chính thức lần thứ 13 vừa được tổ chức tại Campuchia trong ngày 18/10.

Ngoài bản Kế hoạch nêu trên, Hội nghị còn thông qua một số văn kiện quan trọng khác như: Tuyên bố các nhà Lãnh đạo ASEAN về Hội nghị Liên Hợp quốc về biến đổi khí hậu lần thứ 17 (COP 17) và Hội nghị các bên của Nghị định thư Kyoto (CMP7); thống nhất đề cử hai công viên di sản ASEAN của Philippin và Singapo; Hướng dẫn ASEAN về trường học sinh thái; đẩy nhanh tiến độ phê chuẩn Hiệp định thành lập Trung tâm Đa dạng Sinh học ASEAN (ACB).

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng tiến hành họp bàn về các vấn đề môi trường trọng tâm như thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực quản lý tài nguyên nước, quản lý môi trường đô thị, môi trường biển và đới bờ, giáo dục môi trường, ô nhiễm khói mù xuyên biên giới…

Dự kiến, Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN lần thứ 12 và Hội nghị Bộ trưởng Môi trường ASEAN+3 lần thứ 11 sẽ được tổ chức tại Thái Lan vào tháng 9/2012.