Hà Nội xử lý vi phạm về đê điều và công trình thủy lợi

ThienNhien.Net – Để đảm bảo công tác phòng chống lụt bão, chống ngập úng, UBND thành phố Hà Nội vừa yêu cầu các quận, huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời ngay từ khi mới phát sinh vi phạm pháp luật về phòng chống lụt bão, đê điều và công trình thủy lợi.

Đồng thời, các quận, huyện, xã cần tập trung xử lý trước những vị trí trọng điểm, xung yếu ảnh hưởng tới an toàn đê điều, hồ đập, cản trở việc tiêu thoát nước chống úng ngập.

Thành phố yêu cầu các doanh nghiệp thủy lợi: Sông Tích, Sông Nhuệ, Sông Đáy, Mê Linh và Hà Nội kiểm tra, rà soát, phát hiện vi phạm, kiến nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm ngay từ khi mới phát sinh vi phạm.

Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão; kiểm tra, rà soát, lập biên bản, kiến nghị chính quyền địa phương xử lý dứt điểm vi phạm bảo vệ đê điều, lòng sông, bãi sông.

Được biết, theo Tổng cục Thủy lợi, đến nay, qua 3 năm triển khai Luật Đê điều (có hiệu lực từ năm 2007), tổng số vụ vi phạm pháp luật đê điều trên cả nước là 3.225 vụ.

Riêng tại Hà Nội hơn 3 năm qua, thành phố đã xử lý được 254/1.064 vụ vi phạm về đê điều. Các trường hợp vi phạm chủ yếu là làm lều, chất vật liệu xây dựng lên mái đê, thân đê; xây dựng nhà ở, công trình phụ trong phạm vi hành lang bảo vệ đê; đào đất, hút cát lấn vào thân đê…