Nhiều ưu đãi khuyến khích phát triển công nghiệp môi trường

ThienNhien.Net – Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định về phát triển ngành công nghiệp môi trường. Trong đó, Bộ đề xuất chính sách khuyến khích phát triển ngành này.

(Ảnh minh họa: chinhphu.vn)
(Ảnh minh họa: chinhphu.vn)

Cụ thể, doanh nghiệp công nghiệp môi trường được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp 10% cho phần thu nhập từ hoạt động công nghiệp môi trường trong suốt thời gian hoạt động.

Đối với doanh nghiệp công nghiệp môi trường mới thành lập kể từ ngày quy định này có hiệu lực được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm và giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho 5 năm tiếp theo. Việc xác định phần thu nhập được hưởng ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Bên cạnh đó, máy móc, thiết bị, vật tư thuộc loại trong nước chưa sản xuất được mà tổ chức, cá nhân có dự án phát triển ngành công nghiệp môi trường cần nhập khẩu để sử dụng trực tiếp cho hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ thuộc đối tượng chịu thuế giá trị gia tăng với thuế suất 0%.

Thuế suất nhập khẩu các loại vật tư, linh kiện, thiết bị nhập khẩu để sản xuất, chế tạo thiết bị, sản phẩm bảo vệ môi trường và các máy móc, thiết bị bảo vệ môi trường trong nước chưa sản xuất được áp dụng mức thuế suất nhập khẩu bằng không hoặc mức thuế suất sàn trong các cam kết quốc tế mà Việt Nam đã tham gia.

Dự thảo nêu rõ, miễn thuế xuất khẩu đối với sản phẩm của ngành công nghiệp môi trường.

Chính sách hỗ trợ tín dụng đầu tư

Bên cạnh ưu đãi về thuế, phí, dự thảo cũng nêu rõ dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường còn được ưu tiên vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước tối đa 70% tổng mức vốn đầu tư của dự án (không bao gồm vốn lưu động), nhưng không quá 15% vốn điều lệ thực có của Ngân hàng Phát triển Việt Nam. Mức vay vốn tín dụng đầu tư của Nhà nước do Tổng giám đốc Ngân hàng Phát triển Việt Nam quyết định. Điều kiện vay vốn, trình tự, thủ tục vay vốn, lãi suất và thời gian cho vay theo quy định về tín dụng đầu tư của Nhà nước hiện hành.

Dự án đầu tư phát triển ngành công nghiệp môi trường cũng được ưu tiên vay vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi nước ngoài khác từ hệ thống các tổ chức tài chính, tín dụng trong nước thông qua các chương trình, dự án hạn mức tín dụng hoặc hợp phần tín dụng được tài trợ bằng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi. Điều kiện, trình tự, thủ tục vay vốn ưu đãi theo quy định về quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ hiện hành.

Dự thảo cũng nêu rõ quy định về hỗ trợ đất đai; hỗ trợ phát triển thị trường, cung cấp thông tin; hỗ trợ khoa học, kỹ thuật và chuyển giao công nghệ… nhằm phát triển ngành công nghiệp môi trường.

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên website của Bộ.