Ngày Nước Thế giới 2011: Nước cho phát triển đô thị

ThienNhien.Net – Ngày Nước Thế giới năm 2011 (22/03) sẽ có chủ đề “Nước cho phát triển đô thị”, với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng quốc tế, chính quyền các cấp và cộng đồng dân cư về những thách thức của tài nguyên nước trong phát triển bền vững các đô thị trong quá trình công nghiệp hóa, biến đổi khí hậu và phòng chống thiên tai.

Hiện nay, dân số sinh sống tại các đô thị trên toàn thế giới là 3,3 tỷ đồng và quá trình đô thị hóa vẫn không ngừng phát triển tại hầu hết các quốc gia trong khi nước cho phát triển đô thị chưa được quan tâm đúng mức. Nhu cầu cấp thoát nước cho các đô thị đã trở thành vấn đề cấp thiết do nguồn nước bị suy giảm, mực nước sông hạ thấp…

Nhằm góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng trong quản lý, bảo vệ, khai thác và sử dụng có hiệu quả tài nguyên nước, ngày 22/03 tới đây, tại Ninh Thuận, Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBND tỉnh Ninh Thuận sẽ tổ chức Lễ mít tinh quốc gia Ngày Nước Thế giới.

Theo đó, các hoạt động hưởng ứng bao gồm: hội thảo, tọa đàm, diễu hành, treo băng rôn về Ngày Nước Thế giới năm 2011 trên các tuyến phố chính tại thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, giao lưu văn nghệ và các hoạt động thiết thực khác về tài nguyên nước.

Ngoài Lễ mít tinh, các hoạt động tuyên truyền về công tác quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ tài nguyên nước một cách bền vững cũng được tiến hành đồng bộ tại nhiều địa phương trên cả nước trong dịp này.