Bổ sung 3 khu vực đá granit vào Quy hoạch khoáng sản

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải vừa đồng ý bổ sung 3 khu vực đá granit ốp lát diện tích 67 ha trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

3 khu vực đá granit ốp lát gồm: khu Tân Dân, diện tích 20 ha tại huyện Vạn Ninh; khu Diên Lộc, diện tích 32 ha và khu Suối Tiên, diện tích 15 ha thuộc huyện Diên Khánh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan xem xét những vấn đề liên quan đến đề án thăm dò đá granit ốp lát tại 3 khu vực trên để cấp giấy phép thăm dò theo quy định.

Đồng thời, xem xét việc cấp giấy phép khai thác, sau khi báo cáo thăm dò trữ lượng đá granit tại 3 khu vực trên được Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản phê duyệt.