Hà Nội: Tiến tới mục tiêu giảm 30% tổng lượng rác thải chôn lấp

ThienNhien.Net – Tại hội nghị "Các ngôi sao 3R" lần thứ 5 tổ chức, ngày 7/1, Ban điều hành dự án 3R của thành phố Hà Nội cho biết: Từ nay đến năm 2011, dự án sẽ mở rộng việc phân loại rác tại nguồn (PLRTN) ra địa bàn các phường của 4 quận trung tâm nội thành và tiếp tục triển khai ra các địa bàn khác của thành phố trong giai đoạn 2011-2015. Mục tiêu của dự án đến năm 2020 sẽ giảm 30% tổng lượng rác thải chôn lấp trên địa bàn thành phố.

Để có đủ kinh phí duy trì và nhân rộng PLRTN, dự án 3R-HN phối hợp với các ngôi sao 3R đang xây dựng kế hoạch hành động PLRTN để xin kinh phí của thành phố. Hiện tại, chi phí cho 3R (Reduce-Reuse-Recycle – Giảm thiểu-tái sử dụng-tái chế) và hệ thống PLRTN chủ yếu được lấy từ nguồn thu phí vệ sinh môi trường của người dân và các hộ kinh doanh, thương mại. Tuy nhiên, hiện nay tỷ lệ thu phí vệ sinh môi trường trên địa bàn các phường triển khai mô hình PLRTN mới đạt khoảng 60%, không đủ để triển khai và duy trì hệ thống PLRTN.

Với sự hỗ trợ của Chính phủ Nhật Bản, từ năm 2007, thành phố Hà Nội đã triển khai phân loại rác tại nguồn tại phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm và phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng sau đó nhân rộng ra phường Thành Công, quận Ba Đình và Láng Hạ, quận Đống Đa.

Việc phân loại rác thải tại nguồn với đối tượng chính là chất thải hữu cơ đã được chế biến thành phân hữu cơ sinh học. Qua đó đã giảm thiểu được 30% lượng chất thải rắn sinh hoạt phải mang đi chôn lấp, kéo dài thời gian sử dụng bãi chôn lấp, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường và cảnh quan đô thị cho thành phố.

Sau 2 năm, thành phố đã triển khai hệ thống phân loại rác tại nguồn tới 4.000 hộ gia đình trên 2 phường thí điểm Phan Chu Trinh và Nguyễn Du trong năm 2007 và hơn 14.000 hộ dân của phường Thành Công và Láng Hạ trong năm 2008. Bên cạnh việc triển khai thành công mô hình PLRTN, dự án 3R-HN cũng đã triển khai thực hiện 3 mô hình là sản xuất phân hữu cơ (compost), giáo dục môi trường về 3R và truyền thông góp phần bảo vệ môi trường sạch đẹp cho thành phố.