Bình Thuận phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp

ThienNhien.Net – Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 775/QĐ-TTg ban hành ngày 02/06/2010, UBND tỉnh Bình Thuận đã phê duyệt quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020.

Theo đó, mục tiêu chung của quy hoạch là đẩy mạnh ứng dụng bức xạ góp phần phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, bền vững, hiệu quả và sức cạnh tranh cao; đảm bảo vấn đề an ninh lương thực, thực phẩm trước mắt cũng như lâu dài.

Tỉnh đã đề ra mục tiêu cụ thể là xây dựng và ứng dụng được quy trình xử lý chiếu xạ sau thu hoạch đối với một số loại rau, quả chủ lực, một số loại thịt gia súc, gia cầm và sản phẩm thủy sản tươi sống hoặc đông lạnh để phục vụ xuất khẩu. Trong đó, chú trọng đến đến các sản phẩm thế mạnh của tỉnh như quả thanh long và các mặt hàng thủy sản.

Tỉnh Bình Thuận phấn đấu đến năm 2015 sẽ góp phần xử lý ít nhất 20% và đến 2020 xử lý ít nhất 50% hàng nông sản xuất khẩu bằng kỹ thuật chiếu xạ.

Đồng thời, cố gắng xây dựng một Trung tâm Chiếu xạ nguồn Co-60 quy mô công nghiệp phục vụ chiếu xạ các mặt hàng nông thủy sản xuất khẩu có thế mạnh.

Công nghệ chiếu xạ thực phẩm sử dụng các tia bức xạ (thường là tia gamma) như các viên đạn bắn vào các “bia” ADN các tế bào của vi khuẩn hay vi sinh vật gây bệnh có trong thực phẩm.
Theo nghiên cứu của Tổ chức Y tế Thế giới, thực phẩm qua chiếu xạ đảm bảo an toàn về mặt vệ sinh thực phẩm và rất kinh tế.
Trên thế giới hiện có hơn 30 nước sử dụng công nghệ này để xử lý và bảo quản hơn 40 loại thực phẩm khác nhau, bao gồm trái cây, rau, ngũ cốc, thịt…