Chương trình giáo dục Môi trường và Quyền con người

ThienNhien.Net – Sáng kiến giáo dục “Môi trường và Quyền con người” là dự án hợp tác giữa Viện Nghiên cứu Quyền con người (VIHR) trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN) tại Việt Nam. Dự án này mong muốn đưa nội dung môi trường và quyền con người lồng ghép vào các chương trình giảng dạy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh – nơi có chức năng đào tạo cán bộ quản lý cấp trung và cao cấp của Nhà nước.

Theo đó, trong năm 2010, VIHR và IUCN đã tiến hành đánh giá nhu cầu đào tạo và biên soạn đề cương chương trình giảng dạy với 5 chuyên đề chính: Ô nhiễm môi trường và sức khoẻ con người; Mối liên kết giữa quyền con người và môi trường; Pháp luật quốc tế về quyền con người và môi trường; (iv) Vai trò của xã hội dân sự trong giám sát và bảo vệ môi trường; và Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin môi trường (bao gồm cả khiếu nại, tố cáo,…).

VIHR đã tổ chức 02 đợt tập huấn xây dựng giáo trình giảng dạy tại Hà Nội và Hải Phòng. Các chuyên đề nói trên sẽ được giảng dạy thí điểm, đánh giá và thẩm định trước khi chính thức sử dụng cho các loại hình đào tạo tại Học viện.

Nhằm tiếp tục phát triển chương trình, ngày 28/02/2011, IUCN và VIHR đã tổ chức cuộc họp tham vấn “Thúc đẩy sự tham gia tích cực của xã hội dân sự trong quản trị môi trường”, với sự tham gia của đại diện hơn 10 tổ chức phi chính phủ Việt Nam (VNGOs). Nội dung tham vấn chủ yếu tập trung đánh giá và bàn luận những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức (SWOT) của các VNGOs trong hoạt động bảo vệ môi trường. Đại diện các tổ chức đã chia sẻ kinh nghiệm thông tin, nghiên cứu và vận động chính sách, pháp luật về các lĩnh vực quản trị tài nguyên khoáng sản, phát triển thuỷ điện, bảo vệ rừng, quản lý nguồn nước, sử dụng và bảo tồn tài nguyên biển.

Buổi tham vấn cũng ghi nhận các kinh nghiệm xây dựng mô hình, phong trào cộng đồng thân thiện với môi trường thông qua các hoạt động tình nguyện như nâng cao nhận thức về biến đổi khí hậu, hạn chế sử dụng túi ni-lông, phân loại rác tại nguồn hay khuyến khích đi xe đạp.

Kết quả tham vấn sẽ được các bên tiếp tục xem xét để đưa vào nội dung giảng dạy Môi trường và Quyền con người tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.