Phê duyệt Hiệp định tài trợ Dự án hỗ trợ tam nông

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt nội dung Hiệp định tài trợ cho Dự án hỗ trợ nông nghiệp, nông dân và nông thôn (Dự án hỗ trợ tam nông) tại 3 tỉnh: Gia Lai, Ninh Thuận và Tuyên Quang.

Hiệp định này đã được ký tắt với Quỹ Phát triển Nông nghiệp Quốc tế (IFAD) vào ngày 9/12/2010 tại Rome, Italy. Trong đó, riêng kế hoạch triển khai Dự án tại tỉnh Tuyên Quang diễn ra từ 2011 đến 2015, thực hiện tại 64 xã thuộc 5 huyện của tỉnh Tuyên Quang. Mục tiêu của dự án là nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân nông thôn, đặc biệt tại các khu vực khó khăn nhất của Tuyên Quang.

Trước đó, Thủ tướng cũng đã có văn bản cho phép tiến hành đàm phán với IFAD về Hiệp định từ ngày 8 – 10/12/2010.