Hậu Giang: Ngăn hạn, chống mặn cho hơn 49.000 ha lúa

ThienNhien.Net – Theo Sở NN&PTNT Hậu Giang, toàn tỉnh hiện có 49.069 ha lúa có khả năng bị ảnh hưởng bởi hạn và mặn do tình hình khô hạn có thể xảy ra trong tháng 3 đến nửa đầu tháng 5 năm nay.

Trong tổng số ha lúa có khả năng bị hạn và mặn, có 34.431 ha lúa sẽ thu hoạch vào giữa tháng 4/2011 và 14.755 ha lúa ở giai đoạn thu hoạch vào cuối tháng 4/2011. Dự tính, khả năng bị ảnh hưởng hạn, mặn ở huyện Long Mỹ, Vị Thủy và TP Vị Thanh lên đến gần 29.000ha; tại huyện Long Mỹ là 3.500ha.

Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang đề nghị các địa phương trên địa bàn khoanh vùng diện tích bị hạn, khả năng bị mặn để cảnh báo cho người dân chủ động ứng phó; Tổ chức đo nồng độ mặn thường xuyên, liên tục và thống nhất nếu nồng độ mặn đạt mức 2%0 thì tiến hành đắp các đập nội đồng để không làm ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Cùng với đó, cần tiến hành kiểm tra tất cả các trạm cấp nước trên địa bàn vùng bị mặn, phát động nhân dân chứa nước ngọt để không bị động khi nước mặn tràn về.

Dự kiến, toàn tỉnh Hậu Giang phải đắp khoảng 165 đập thời vụ, tập trung chủ yếu ở huyện Vị Thủy (87 đập); Long Mỹ (50 đập), TP.Vị Thanh (28 đập) trong tháng 2 này. Ngoài ra, khi nước mặn tràn về sẽ tiến hành đóng các cống thuộc Tiểu dự án Ô Môn – Xà No để đảm bảo đủ nước ngọt phục vụ sản xuất cho bà con nông dân.

Chi cục Thủy lợi cũng sẽ xây dựng chi tiết bản đồ hiện trạng và dự báo xâm nhập mặn của tỉnh, đồng thời xây dựng mạng lưới đo mặn trên địa bàn, triển khai công tác đo mặn xâm nhập trong suốt mùa khô 2011.