Quy hoạch cụm làng nghề còn yếu khâu môi trường

ThienNhien.Net – Sau 10 năm quy hoạch, các cụm công nghiệp làng nghề hiện còn manh mún, chậm triển khai và thiếu đồng bộ, chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển, chưa giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường.

Báo Đại Đoàn Kết ngày 25/1/2011 cho biết, trên toàn thành phố Hà Nội, Bắc Ninh và nhiều địa phương khác trên cả nước có hàng trăm làng nghề với tổng diện tích lên đến vài nghìn ha đã được quy hoạch thành các cụm công nghiệp, xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với tiêu chí bảo vệ môi trường. Riêng thành phố Hà Nội có 176 cụm công nghiệp làng nghề được quy hoạch với tổng diện tích 1.295 ha, trong đó có 49 cụm đã được xây dựng.

Tuy nhiên, chất lượng công tác quy hoạch chưa cao. Đa phần các cụm công nghiệp làng nghề chưa xây dựng đồng bộ hạ tầng kỹ thuật theo quy định, nhất là các hạng mục xử lý môi trường. Do vậy không đáp ứng được mục tiêu giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường tại làng nghề. Thực tế chỉ là di chuyển nguồn gây ô nhiễm từ trong khu dân cư sang khu vực khác.