Công bố sản phẩm, dịch vụ đạt "Nhãn xanh Việt Nam"

ThienNhien.Net – Ngày 27/01, tại Hà Nội, Tổng cục Môi trường đã tổ chức công bố sản phẩm, dịch vụ đạt tiêu chí thí điểm "Nhãn xanh Việt Nam" cho bột giặt Tide của Công ty TNHH Procter & Gramble Đông Dương và sản phẩm bóng đèn huỳnh quang của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.

Chương trình “Nhãn xanh Việt Nam” được triển khai trên phạm vi toàn quốc từ tháng 03/2009, nhằm mục tiêu liên tục cải thiện và duy trì chất lượng môi trường sống thông qua giảm thiểu sử dụng và tiêu dùng năng lượng, vật liệu cũng như các loại chất thải sinh ra do quá trình sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng các sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng phục vụ đời sống.

Để đạt được hiệu quả bảo vệ môi trường, chương trình “Nhãn xanh Việt Nam” thực hiện đánh giá khả năng kiểm soát, hạn chế tác động đối với môi trường của các loại sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng theo quan điểm “xem xét toàn bộ vòng đời sản phẩm.”

Theo đó, lợi ích môi trường mà mỗi sản phẩm có khả năng mang lại từ việc giảm thiểu phát thải các loại chất gây ô nhiễm, chất độc hại ra môi trường từ các khâu khai thác nguyên vật liệu, sản xuất, kinh doanh, tiêu dùng cho đến khi thải bỏ đối với loại hình sản phẩm, dịch vụ tiêu dùng đó sẽ được xem xét và đánh giá trên cơ sở các bộ tiêu chí được xây dựng riêng cho từng loại hình sản phẩm tiêu dùng.