Đảm bảo an toàn các hoạt động điều tra, nghiên cứu biển

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng Bộ Quốc phòng vừa thông qua Quy chế phối hợp hoạt động giữa hai Bộ này trong quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo và thềm lục địa. Theo đó, tất cả các tiêu chí đều phải đảm bảo các hoạt động của Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội biên phòng và các tổ chức khác thuộc hai bộ nhằm thực hiện chức năng quản lý về an ninh, trật tự, an toàn trên biển.

Hai Bộ còn tiếp tục cập nhật xây dựng hoàn thiện hệ thống bản đồ biển, các khu vực cửa sông, cảng biển quân sự, đảo bao gồm các đảo chìm và bãi ngầm, phục vụ công tác quản lý của Bộ, ngành, địa phương và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, bảo đảm an toàn các hoạt động nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên biển, đảo và thềm lục địa.

Trong thời gian tới, Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam và Cục Cảnh sát biển sẽ phối hợp trong tuyên truyền về biển, hảo đảo, đặc biệt tuyên truyền về chủ trương, chính sách, phổ biến kiến thức pháp lý cơ bản về quản lý và bảo vệ, phát triển bền vững tài nguyên môi trường biển, hải đảo cho lực lượng hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng; lập và thực hiện dự án sản xuất phim tài liệu khoa học “Biển đảo Việt Nam – Tiềm năng, lịch sử và tương lai của chúng ta”; biên soạn tài liệu hướng dẫn các lực lượng vũ trang tham gia tuyên truyền bảo vệ tài nguyên môi trường biển đảo…