Cần ngăn chặn khai thác khoáng sản “thổ phỉ”

ThienNhien.Net – Báo CAND, số 1308, đưa tin tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép diễn ra ngày một nhiều và xuất hiện tình trạng giải quyết mâu thuẫn với nhau bằng…mìn.

Huyện Thủy Nguyên có hàng chục đơn vị hoạt động khai thác khoáng sản, nhưng chỉ có 12 đơn vị có giấy phép hoạt động, 20 đơn vị khác hết hạn cấp phép nhưng vẫn phải bố trí công ăn, việc làm cho hàng ngàn lao động .

Việc khai thác khoáng sản vì thế càng quyết liệt, chạy theo thời gian, tận thu bằng hết các nguồn khai thác để kiếm lời trước khi chính quyền địa phương kịp siết lại công tác quản lý theo đúng quy định pháp luật. Khi cơ quan quản lý kiểm tra thì luôn vấp phải sự chống đối quyết liệt.

Do vậy, việc siết chặt lại công tác quản lý khai thác khoáng sản ở huyện Thủy Nguyên phải được làm ngay, không thể chần chừ để bảo vệ tài nguyên quý giá cho thế hệ sau, đồng thời chặn đứng ngay những phức tạp về trật tự trị an theo kiểu “thổ phỉ” diễn ra từ nhiều năm qua.