Đình chỉ lưu hành các sản phẩm cao xương ngựa

Liên quan đến việc điều tra về sản xuất kinh doanh "cao xương ngựa", ngày 20/12, Thứ trưởng Cao Minh Quang cho biết sẽ đình chỉ lưu hành 04 sản phẩm cao gồm ( ngựa bạch, ngựa màu, ngựa kim, mèo) và đình chỉ quảng cáo các sản phẩm nói trên trước ngày 31/12/2007.

Theo báo cáo Thanh tra: Hồ sơ công bố tiêu chuẩn 04 sản phẩm thực phẩm dinh dưỡng đặc biệt của Công ty Chu Việt, chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn chất lượng.

Cụ thể đối với sản phẩm cao ngựa bạch, kết quả kiểm nghiệm vi khuẩn Bacillus Cereus cao gấp 9 lần so tiêu chuẩn sản phẩm; đối với sản phẩm cao ngựa màu chỉ tiêu hàm lượng đạm không đạt so với tiêu chuẩn sản phẩm ( tiêu chuẩn sản phẩm công ty công bố đạt trên 80% nhưng kết quả kiểm nghiệm chỉ đạt 67,71%). Đối với sản phẩm cao ngựa kim chỉ tiêu hàm lượng không đạt so với tiêu chuẩn..v.v…

Trong thời gian chờ thẩm định của các cơ quan chức năng, Bộ Y tế sẽ thu hồi toàn bộ Giấy chứng nhận, Giấy công bố sản phẩm thực phẩm chức năng của Công ty Chu Việt mà Cục Vệ sinh an toàn Thực phẩm đã cấp.

Bộ Y tế cũng yêu cầu Thanh tra Bộ xem xét hành vi, mức độ để tiếp tục kiến nghị xử lý những sai phạm của Công ty Chu Việt trong vấn đề quảng cáo kinh doanh, phân phối sản phẩm khi chưa được phép của cơ chức năng. 

Ngoài ra, Thứ trưởng Cao Minh Quang yêu cầu Thanh tra Bộ Y tế hồi cứu hành vi, mức độ vi phạm để tiếp tục kiến nghị việc Cục An toàn Vệ sinh thực phẩm xử lý vi phạm của Công ty Chu Việt khi chưa được phép của các cơ quan chức năng.

Cụ thể là: Công ty Chu Việt phải ngừng sản xuất, kinh doanh và quảng cáo sản phẩm cao ngựa do chưa được công bố tiêu chuẩn và quảng cáo sản phẩm (chưa được phép lưu hành) theo quy định. Đồng thời, Công ty Chu Việt phải báo cáo sự việc trên bằng văn bản theo các nội dung sau: Tổng số sản phẩm cao xương ngựa bạch, Công ty đã sản xuất, số lượng sản phẩm đã bán, số lượng sản phẩm còn tồn kho, số tờ rơi còn tồn và gửi về Cục An toàn vệ sinh thực phẩm trước ngày 12/09/2007….Tuy nhiên, Công ty Chu Việt đã không chấp hành. Trong khi đó, Cục An toàn vệ sinh thực phẩm chỉ trong 5 ngày lại hợp pháp hóa sai phạm cho công ty.

Thứ trưởng Cao Minh Quang yêu cầu Cục ATVSTP nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATVSTP, Chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm và Giấy tiếp nhận hồ sơ đăng ký quảng cáo … 4 loại cao của Công ty Chu Việt vừa qua đã không tuân thủ đúng quy định và pháp luật.