Thả 1 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về lại môi trường tự nhiên

Sáng ngày 13/7/22021, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau phối hợp với Vườn Quốc gia U Minh Hạ cùng với hộ dân giao nộp đã thả 1 cá thể động vật hoang dã quý hiếm về lại môi trường tự nhiên (Vườn Quốc gia U Minh Hạ) để sinh sống và phát triển.

Cá thể động vật kỳ đà hoa có trọng lượng 18 kg, được thả lại môi trường tự nhiên để sinh sống và phát triển.

Vào ngày 02/7/2021, Đội Kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy rừng thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cà Mau đã tiếp nhận một cá thể động vật kỳ đà hoa, do ông Dương Minh Giám, ngụ tại khóm 3, phường Tân Xuyên, thành phố Cà Mau tự nguyện giao nộp. Qua 10 ngày chăm sóc, đến nay sức khỏe cá thể động vật trên khỏe mạnh, đủ sức thả về lại môi trường tự nhiên để sinh sống và phát triển.

Cá thể động vật kỳ đà hoa vừa được thả về rừng Vườn Quốc gia U Minh Hạ có trọng lượng 18 kg, thuộc danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm, nằm trong nhóm IIB theo Nghị định 06/2019 của Chính phủ. Đây là nhóm chưa bị đe dọa tuyệt chủng nhưng có nguy cơ bị đe dọa nếu không quản lý chặt chẽ, hạn chế khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại được ông Dương Minh Giám phát hiện ở phía sau nhà nên ông cùng 03 người khác bắt và nuôi nhốt tại nhà. Qua tham khảo, ông Dương Minh Giám biết được đây là loại động vật hoang dã nguy cấp quý hiếm cần được bảo tồn nên ông đã tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng xử lý.

Việc giao nộp cá thể động vật kỳ đà hoa của ông Dương Minh Giám là hành động đẹp, thể hiện ý thức của trách nhiệm của công dân trong thực thi pháp luật về bảo vệ rừng. Qua đó, góp phần gìn giữ các giá trị tài nguyên thiên nhiên, nhất là bảo vệ các loài động vật rừng có nguy cơ bị đe dọa, tuyệt chủng.