Năm 2010, Thủy sản Bạc Liêu đem lại hiệu quả cao

ThienNhien.Net – Triển khai các chương trình, mô hình khuyến khích nuôi trồng thủy sản, năm 2010, lĩnh vực nuôi trồng thủy sản tỉnh Bạc Liêu có nhiều chuyển biến đáng kể, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân.

Hiện nay, tỉnh Bạc Liêu có tổng diện tích đất canh tác thủy sản trên 124.000 ha, trong đó 9.200 ha tôm công nghiệp và bán công nghiệp, diện tích nuôi trồng thủy sản (NTTS) 126.000 ha.

Các chương trình, mô hình nuôi trồng thủy sản được thực hiện đã đạt hiệu quả cao trong năm qua như: mô hình nuôi cá bống tượng với quy mô toàn tỉnh là 95,65 ha diện tích mặt nước ao nuôi đạt tổng thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng/1000m2/năm; mô hình nuôi cá kèo công nghiệp trên diện tích 342,22 ha cho tổng thu nhập khoảng 150 – 240 triệu đồng/ha/năm; mô hình nuôi tôm công nghiệp theo hướng vi sinh trên diện tích 7.300,75 ha đem lại tổng thu nhập từ 200 – 300 triệu đồng/ha/năm;…

Nét nổi bật trong nuôi trồng thủy sản năm 2010 ở tỉnh Bạc Liêu là diện tích nuôi ngày càng mở rộng; tập trung vào các loài nuôi có giá trị dinh dưỡng, giá trị kinh tế cao, phục vụ cho thị trường tiêu dùng nội địa và xuất ra ngoài tỉnh.

Thời gian tới, ngành thủy sản tỉnh Bạc Liêu sẽ tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phòng chống dịch bệnh tôm, cá năm 2011; mở rộng mô hình hợp tác xã làm dịch vụ đầu vào, đầu ra cho sản xuất nuôi trồng thủy sản.

Bên cạnh đó, hướng dẫn bà con ứng dụng quy trình nuôi theo hướng bền vững theo 3 cấp độ để giảm chi phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc truy xuất nguồn gốc sản phẩm thủy sản nuôi trồng, tạo lợi thế cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.