Gia Lai: 80% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch

ThienNhien.Net – Tính đến năm 2010, hơn 10 năm qua, tỉnh Gia Lai đã xây dựng 3.847 công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh cho vùng nông thôn, góp phần thay đổi bộ mặt nông thôn, cải thiện điều kiện sức khỏe, sinh hoạt của người dân.

Đến nay, toàn tỉnh Gia Lai có 80% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch. Tình trạng thiếu nước sinh hoạt vào mùa khô tại các địa phương Krông Pa, Kông Chro, Kbang, Ia Pa cơ bản được khắc phục.

Đây là kết quả của việc thực hiện Chương trình cấp nước sinh hoạt nông thôn giai đoạn 1999-2010 trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư thực hiện chương trình này là hơn 381 tỷ đồng, nguồn vốn từ chương trình 134, 135, định canh định cư, mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn,….

Bên cạnh các kết quả đã đạt được, thời gian tới, các ngành, địa phương cần làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục người dân có trách nhiệm quản lý, sử dụng công trình; ưu tiên nguồn vốn đầu tư duy tu, sửa chữa công trình hư hỏng, tránh lãng phí.

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh cũng sẽ nghiên cứu xây dựng cơ chế thu hút nguồn vốn đầu tư nước sạch, hướng dẫn lồng ghép nguồn vốn thực hiện chương trình.