Gia tăng các loài thủy sinh có nguy cơ tuyệt chủng

ThienNhien.Net – Thủy sản là một trong những ngành có đóng góp lớn cho nền kinh tế Việt Nam nhưng thời gian qua nguồn thủy sinh bị khai thác quá mức, khiến nhiều loài thủy sinh quý hiếm đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng.

Theo Quyết định số 82/2008/QĐ-BNN về việc công bố Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng ở Việt Nam và Thông tư số 01/2011/TT-BNNPTNT về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục các loài thuỷ sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, nước ta hiện có 5 loài đã tuyệt chủng ngoài tự nhiên, 21 loài nguy cơ tuyệt chủng cực kỳ lớn, 73 loài nguy cơ tuyệt chủng rất lớn, 178 loài nguy cơ tuyệt chủng lớn. Tuy nhiên, trong danh mục này vẫn chưa có sự “góp mặt” của rùa Hồ Gươm dù trước đó loài vật này từng được đề nghị đưa vào danh mục các loài thủy sinh quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng cần được bảo vệ, phục hồi và phát triển.

Theo ông Chu Tiến Vĩnh, Phó Tổng Cục trưởng, Tổng Cục Thủy sản, Việt Nam hiện có hàng trăm nghìn tàu thuyền khai thác thủy sản, việc giảm lượng tàu thuyền khai thác để bảo vệ nguồn lợi là điều rất khó vì sẽ làm ảnh hưởng đến kế sinh nhai của người dân. Để bảo vệ các loài thủy sinh quý hiếm, chỉ còn cách vừa bảo vệ, vừa tái tạo nguồn thủy sản.