Hà Nội ra Quy chế cứu hộ động vật hoang dã

ThienNhien.Net – Quy chế cứu hộ động vật hoang dã vừa được UBND thành phố Hà Nội ban hành sẽ có hiệu lực chính thức vào ngày 16/12, quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan đến công tác cứu hộ động vật hoang dã trên địa bàn.

Động vật hoang dã tại Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã và Kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn, Hà Nội (Ảnh: ThienNhien.Net)

Cụ thể, toàn bộ động vật hoang dã do các cơ quan chức năng thành phố thu giữ cần cứu hộ đều phải bàn giao lại cho Trung tâm cứu hộ Động vật hoang dã và Kỹ thuật bảo vệ rừng Sóc Sơn theo đúng quy định. Nếu động vật hoang dã thuộc địa phương khác hoặc do cá nhân, tổ chức hiến tặng, cần có văn bản đề nghị tiếp nhận, cứu hộ.

Trong trường hợp động vật hoang dã nghi bị dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, Trung tâm cứu hộ phải báo cáo cơ quan thú y, chính quyền sở tại và cơ quan quản lý trực tiếp, đồng thời áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

Riêng các loài động vật đã hoàn toàn khỏe mạnh, đủ điều kiện sống trong môi trường tự nhiên thì được thả theo vùng phân bố loài hoặc phải xin ý kiến của cơ quan khoa học có thẩm quyền đối với các động vật không xác định được vùng phân bố.

Ngược lại, với những động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm sau cứu hộ không đủ điều kiện thả về môi trường tự nhiên hoặc không đủ điều kiện chuyển giao thì được nuôi bảo tồn để duy trì loài. Những động vật này sẽ có khu nuôi riêng, được cung cấp thức ăn và đảm bảo các điều kiện phòng trị dịch bệnh.