Thanh Hóa dự kiến trồng mới 15.000 ha rừng năm 2011

ThienNhien.Net – Để góp phần nâng cao hiệu quả trồng rừng, cải thiện đời sống của bà con, nhất là bà con ở vùng sâu, vùng xa, tỉnh Thanh Hóa dự kiến trồng mới khoảng hơn 15.000 ha rừng và phấn đấu nâng độ che phủ của rừng lên 50% trong năm 2011.

Trong đó, dự kiến trồng mới khoảng 13.000 ha rừng sản xuất, 900 ha rừng đặc dụng và phòng hộ,…

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đã chỉ đạo các công ty giống lâm nghiệp, các ban quản lý rừng trực thuộc sở, các địa phương khẩn trương sản xuất giống để phục vụ công tác trồng rừng ngay trong vụ xuân 2011. Đến nay, các đơn vị đã chuẩn bị được khoảng 25 triệu cây giống các loại.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng đã giao cho Chi cục Lâm nghiệp chỉ đạo các chủ rừng Nhà nước, các địa phương tập trung thiết kế kỹ thuật, cải tạo, sửa chữa các công trình lâm sinh; chuẩn bị tốt hiện trường (như phát dọn thực bì, đào hố, lấp hố…) để triển khai trồng mới rừng trong vụ xuân năm 2011.

Được biết, trong công tác trồng rừng năm 2011, Chi cục Lâm nghiệp tỉnh sẽ thực hiện nhiều giải pháp, nhằm tạo bước chuyển biến mạnh trong sản xuất lâm nghiệp, hình thành các khu rừng có năng suất, giá trị kinh tế cao ở khu vực miền núi. Trong đó, đẩy mạnh chương trình cải tạo và phục tráng rừng luồng xứ Thanh và triển khai dự án trồng rừng thương mại.