Đất ruộng thu hẹp vì đâu?

ThienNhien.Net – Trong khi Nhà nước ta đang có chủ trương mở rộng đất ruộng, vậy mà hiện nay ở một số thành phố lớn như Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên…đất ruộng đang lên “cơn sốt” và không ít diện tích đã biến thành các khu công nghiệp, nhà ở….

Hầu hết diện tích đất ruộng bị thu hẹp là do quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa quá nhanh. Gần đây nhất là tại Hải Phòng “cơn sốt” đất nông nghiệp đã khiến nhiều diện tích đất ruộng biến thành nhà ở mà chính quyền chưa có biện pháp xử lý.

Không riêng gì ở Hải Phòng, một số thành phố lớn, đặc biệt là các thành phố thuộc vùng đồng bằng sông Hồng, tình trạng đất ruộng bị thu hồi để phục vụ cho các khu công nghiệp, khu đô thị mới mọc lên đã đưa nhiều vùng quê thuần nông trở nên mất ruộng, đồng nghĩa với không việc làm.

Theo Quy hoạch và kế hoạch phát triển đất các khu công nghiệp tập trung ở vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ do Bộ Tài nguyên và Môi trường lập đầu năm 2007. Trong giai đoạn 5 năm (2006-2010), quỹ đất phát triển các khu công nghiệp ở một số tỉnh là: Hà Tây từ 2.243 ha lên 17.000 ha (cắt thêm 14.757 ha đất cho khu công nghiệp); Bắc Ninh 1.062 ha lên 7.000 ha; Hưng Yên từ 102 ha lên 4.080 ha; Hải Dương từ 975 ha lên 6.000 ha… Việc mở rộng chừng đó đất công nghiệp là mất đi chừng đó đất nông nghiệp.

Với con số điển hình trên, hàng năm đất ruộng ở nước ta bị thu hẹp hàng chục nghìn ha. Vậy chủ trương của Nhà nước mở rộng đất ruộng thì mở rộng ra đâu? Liệu có phải lấn rừng?