Hỗ trợ cơ sở ô nhiễm di dời theo quy hoạch

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy chế tài chính phục vụ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị. Theo đó, cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ kinh phí khi phải di dời.

Cụ thể, doanh nghiệp phải di dời sẽ được hỗ trợ 30% một năm thu nhập sau thuế, theo mức thu nhập bình quân của 3 năm liền kề trước đó được cơ quan thuế xác nhận; thời gian hỗ trợ theo thời gian thực tế phải ngừng kinh doanh nhưng không quá 2 năm.

Trường hợp doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trong thời gian chưa được nhận khoản hỗ trợ để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới mà phải vay của các tổ chức tín dụng để thực hiện dự án đầu tư tại vị trí mới thì được hỗ trợ lãi suất đối với khoản vay để thực hiện dự án đầu tư.

Đối với dự án đầu tư do doanh nghiệp 100% vốn nhà nước liên doanh với nhà đầu tư khác thì hỗ trợ theo số vốn doanh nghiệp 100% vốn nhà nước phải góp. Dự án đầu tư do công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn từ hai thành viên trở lên thực hiện thì mức hỗ trợ do Thủ tướng Chính phủ quyết định (đối với dự án có tổng mức đầu tư từ 100 tỷ đồng trở lên).

Ngoài ra, người lao động tại các cơ sở phải di dời cũng được hỗ trợ để tìm việc làm mới, hoặc được hỗ trợ đào tạo nghề bằng hình thức dạy nghề để làm việc tại vị trí mới với mức 500.000 đồng/người/tháng, thời gian tối đa là 12 tháng.