Thanh niên và sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Nằm trong chương trình phối hợp về biến đổi khí hậu (BĐKH) giữa Trung ương Hội sinh viên Việt Nam và Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH, đêm giao lưu “Sinh viên Việt Nam với biến đổi khí hậu” đã diến ra ngày 19/12 tại Nam Định, với sự góp mặt của các sinh viên đến từ 5 trường đại học ở miền Bắc. Đây là cơ hội giao lưu, chia sẻ kiến thức về BĐKH cho sinh viên, đồng thời phát hiện, nhân rộng các điển hình tiên tiến là các tuyên truyền viên tích cực về tác động của BĐKH và các giải pháp ứng phó với BĐKH.

Trong đêm giao lưu, sinh viên các trường cùng nhau tìm hiểu về BĐKH thông qua các phần tự giới thiệu về trường (Nhập cuộc); trắc nghiệm nhanh xung quanh BĐKH và hoạt động ứng phó với BĐKH của Việt Nam và cộng đồng thế giới (Trái đất của tôi) và cùng nhau hùng biện về hoạt động phòng chống, ứng phó với BĐKH của bản thân, tuổi trẻ trong gia đình, nhà trường và trong cộng đồng xã hội (Thông điệp xanh).

Đặc biệt, trong phần thi hùng biện, đa số các sinh viên đều cho rằng ứng phó với BĐKH trong tương lai sẽ không chỉ là việc giảm thiểu phát thải khí nhà kính hay thích ứng với các tác động do nhiệt độ tăng, mực nước biển dâng, thiên tai khắc nghiệt hơn mà còn là sự ứng phó với tác động tổng hợp của BĐKH, kinh tế-xã hội, chính trị. Các em cũng thể hiện sự tin tưởng vào hơn 2 triệu sinh viên Việt Nam bằng sức trẻ, nhiệt huyết, ham học hỏi sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm góp phần vào bảo vệ Trái đất.

Sau đêm giao lưu, các trường cùng cam kết thành lập đội tuyên truyền về BĐKH để tuyên truyền trong trường, trên địa bàn dân cư và trong chiến dịch Hè tình nguyện năm 2011.

Chương trình phối hợp về BĐKH giữa TW Hội sinh viên Việt Nam và Văn phòng Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với BĐKH gồm 4 hoạt động cụ thể: Tập huấn cho đội ngũ tuyên truyền viên về các nội dung kiến thức về BĐKH, phương pháp truyền thông liên quan đến BĐKH; Tọa đàm, trao đổi “Sinh viên Việt Nam với BĐKH”; Giao lưu, tìm hiểu “Sinh viên Việt Nam với BĐKH”; Thành lập các đội hình truyền thông về BĐKH tại địa phương.

Cùng ngày 19/12, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Bộ Tài nguyên và Môi trường cũng công bố kết quả và trao giải thưởng Cuộc thi “Tìm hiểu về biến đổi khí hậu” cho 10 cá nhân và 8 tập thể.

Cuộc thi là cơ hội tốt để thanh niên có những suy nghĩ và cách nhìn mới, hướng tới sự thay đổi hành vi, nhận thức và cách ứng xử của con người đối với thiên nhiên và quá trình phát triển kinh tế – xã hội trong bối cảnh biến đổi khí hậu.