Tiếp nhận thêm kinh phí cho dự án về biến đổi khí hậu

ThienNhien.Net – Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đồng ý Bộ Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận bổ sung 560.359 USD cho dự án “Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch”.

Dự án trên do Chương trình Phát triển của Liên Hợp Quốc (UNDP) tài trợ. Tổng kinh phí viện trợ của dự án sau khi được bổ sung là 4.160.359 USD.

Phó Thủ tướng cũng đồng ý gia hạn thời gian thực hiện dự án đến hết ngày 31/12/2014.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định phê duyệt bổ sung kinh phí và phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành.

Được biết, UNDP đã hỗ trợ các bộ, ngành của Việt Nam thực hiện nhiều dự án liên quan đến vấn đề biến đổi khí hậu như: Chương trình Mục tiêu Quốc gia về ứng phó với biến đổi khí hậu (Bộ Tài nguyên – Môi trường); Dự án Quản lý rủi ro về thảm họa và biến đổi khí hậu (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); Dự án Tăng cường năng lực lồng ghép phát triển bền vững và biến đổi khí hậu trong công tác lập kế hoạch (Bộ Kế hoạch và Đầu tư); Dự án Giảm phát thải khí nhà kính gây ra do mất rừng và suy thoái rừng ở các nước đang phát triển (REDD) (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).