Xây dựng cơ sở dữ liệu thanh tra môi trường

ThienNhien.Net – Cơ sở dữ liệu thanh tra môi trường quốc gia sẽ là hệ thống thông tin hỗ trợ đắc lực cho việc phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi gây ô nhiễm môi trường trên phạm vi toàn quốc.

Ngày 20/12/2010, Tổng cục Môi trường (Bộ Tài nguyên và Môi trường) đã tổ chức hội thảo giới thiệu dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin, dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường trên phạm vi toàn quốc”.

Trong giai đoạn 2009 – 2011, dự án thực hiện việc xây dựng hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu nghiệp vụ kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường thử nghiệm trên địa bàn 4 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Đồng Nai, gồm Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh và 5 tỉnh, thành phố thuộc lưu vực sông Nhuệ – sông Đáy là Hà Nội, Hà Nam, Nam Định, Ninh Bình, Hòa Bình.

Theo phó Chánh Thanh tra Tổng cục Môi trường Lương Duy Hanh, việc khai thác dữ liệu về kết quả kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường còn thủ công, chưa tự động hóa gây khó khăn cho việc xây dựng kế hoạch, theo dõi tình hình ô nhiễm, thống kế, báo cáo kết quả kiểm tra, thanh tra về bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, việc chia sẻ thông tin giữa các Bộ, ngành và địa phương rất khó khăn, dẫn đến chồng chéo trong quản lý và xử phạt.

Ông Lương Duy Hanh nêu ví dụ về vụ việc Công ty Vedan gây ô nhiễm môi trường sông Thị Vải do không có cơ sở dữ liệu về quá trình xử phạt nên khi xử lý tình tiết tăng nặng tái phạm và kết luận mức độ vi phạm gặp nhiều khó khăn.

Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và Tư liệu môi trường Nguyễn Quốc Khánh cho biết, mô hình tổ chức cơ sở dữ liệu môi trường quốc gia gồm 7 chuyên đề, 85 nhóm lớp thông tin và 239 lớp thông tin chi tiết. Hệ thống này sẽ xây dựng cơ sở dữ liệu, lưu trữ hồ sơ, chia sẻ và trao đổi thông tin về kết quả kiểm tra, thanh tra môi trường với dữ liệu được chuẩn hóa theo chuẩn quốc gia.

Thông tin sẽ được cập nhật thường xuyên, đồng bộ và thống nhất để phục vụ công tác kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực môi trường trên phạm vi cả nước tại trang web: http://www.vea.gov.vn

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu còn nhằm mục đích giới thiệu và công khai thông tin, lấy ý kiến của tổ chức, người dân để cùng tham gia, giám sát, ngăn ngừa và xử lý vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.