Quy hoạch Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II

ThienNhien.Net – Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi vừa ký Quyết định số 6237/QĐ-UBND, phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn giai đoạn II tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội – Tỷ lệ 1/500.

Quy hoạch nhằm giải quyết nhu cầu về nơi chôn lấp, xử lý chất thải của khu vực nội thành Hà Nội và cho các huyện Từ Liêm, Thanh Trì, Gia Lâm, Đông Anh, Sóc Sơn và một lượng chất thải công nghiệp của một số khu vực khác. Đồng thời, làm cơ sở để triển khai dự án đầu tư xây dựng các công trình xử lý rác thải rắn theo đúng quy mô và tính chất.

Quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 737.300 m2 bao gồm 2 khu: phía Bắc khu Liên hiệp xử lý rác hiện có, thuộc địa bàn xã Bắc Sơn; và phía Nam khu Liên hiệp xử lý rác hiện có thuộc địa bàn các xã: Nam Sơn và Hồng Kỳ, huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Trong đó, đất chôn lấp chất thải khoảng 328.425 m2; Đất các khu xử lý rác công nghiệp khoảng 172.784 m2; còn lại là đất giao thông, cây xanh…

UBND thành phố Hà Nội đã giao UBND huyện Sóc Sơn chịu trách nhiệm tổ chức quản lý, giám sát xây dựng đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và theo quy định của pháp luật.