Lỗ thủng tầng ozôn đang co lại

ThienNhien.Net – Báo cáo “Đánh giá khoa học về lỗ thủng tầng ozon năm 2010” của Liên Hợp Quốc cho biết hiện tượng mỏng đi của tầng ozôn nằm trên tầng bình lưu của khí quyển Trái đất đã dừng lại và sẽ phục hồi vào giữa thế kỷ này.

Báo cáo được thực hiện bởi 300 nhà khoa học này cho thấy sau hơn 20 năm thực hiện Nghị định thư Montreal, tầng ozôn không bị mỏng dần nữa và sẽ co lại vào khoảng những năm 2045 – 2060, sớm hơn so với mong đợi, theo Tạp chí Khoa học Công nghệ Môi trường số 10-21010.

Đây được coi là một tin đánh dấu sự thành công của Nghị định thư Montreal, ghi nhận những nỗ lực của thế giới trong việc bảo vệ tầng Ozon, màng lọc bảo vệ tự nhiên của Trái đất.

Bảo vệ tầng ozone

Kết nối toàn cầu bảo vệ tầng ôzôn