Bình Dương: Đưa KCN Xanh ra khỏi quy hoạch

ThienNhien.Net – Trên cơ sở đề nghị của UBND tỉnh Bình Dương, Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý đưa khu công nghiệp (KCN) Xanh Bình Dương, tỉnh Bình Dương với diện tích 200 ha ra khỏi Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới đến năm 2015.

Được biết, KCN Xanh Bình Dương do Công ty TNHH Đầu tư – Xây dựng – Kinh doanh Khải Thái làm chủ đầu tư, được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch vào năm 2006 với quy mô 200ha, nằm ở xã Khánh Bình, huyện Tân Uyên.

Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai. KCN trên bị “treo” qua nhiều năm đã gây ảnh hưởng tới đời sống của người dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp trên địa bàn.

Dự án chưa được triển khai do đến nay vẫn chưa thống nhất xác định được ranh giới cụ thể. Bởi trong số 200ha đất quy hoạch KCN có nhà cửa, đất đai của 69 hộ dân và hơn 75ha đất của 21 doanh nghiệp trước khi quy hoạch dự án. Nhưng cho đến nay chủ đầu tư chưa bồi thường hoặc thỏa thuận bồi thường cho bất kỳ hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp nào trong KCN và khu tái định cư.

Thủ tướng cũng yêu cầu Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm về chất lượng công tác lập quy hoạch phát triển các KCN, tránh lặp lại các trường hợp tương tự trong tương lai.