Sẽ thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP.HCM

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý chủ trương thành lập Trường Đại học (ĐH) Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng (CĐ) Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh, thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường. `

Theo đó, Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện về giảng viên, cơ sở vật chất, chương trình đào tạo bậc đại học theo đúng các quy định của Chính phủ trước khi trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Trường.

Được biết, Trường CĐ Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh được thành lập vào năm 2006 trên cơ sở trường Cán bộ Thủy văn TP. Hồ Chí Minh và trường Trung học Địa chính Trung ương III.

Hiện nay, trường có đội ngũ giảng viên gồm: 3 giáo sư, 4 phó giáo sư, 14 tiến sỹ, 6 nghiên cứu sinh, 47 thạc sỹ và 33 người đang học cao học, Tổng số học sinh, sinh viên của trường là 6.000, trong đó học sinh, sinh viên hệ chính quy là 5.000 và hệ vừa học vừa làm 1.000 học viên.