TP.HCM sẽ ban hành quy định về phân loại rác tại nguồn

ThienNhien.Net – Nhằm cải thiện tình trạng rác thải đang quá tải hiện nay của thành phố, đồng thời chuyên biệt hóa quá trình xử lý rác, UBND thành phố Hồ Chí Minh vừa cho biết sẽ ban hành quy định về phân loại rác tại nguồn.

Theo đó, UBND TPHCM đã giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các sở-ngành liên quan và UBND các quận-huyện hoàn chỉnh dự thảo quy định về thực hiện phân loại chất thải rắn tại nguồn trên toàn địa bàn TP để UBND TP ban hành trong tháng 12/2010; trong đó cần nêu rõ trách nhiệm của các hộ dân, lực lượng thu gom rác dân lập, các đơn vị dịch vụ công ích thu gom, vận chuyển rác và các đơn vị xử lý rác.

Sau khi quy định này được ban hành, UBND các quận-huyện phải xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai theo lộ trình phù hợp với đặc thù của từng địa bàn và tình hình dân cư của địa phương; trang bị túi đựng rác, thùng chứa rác, xe đẩy tay thu gom rác phù hợp theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.