Tới 2025 hoàn thành xử lý tồn lưu hóa chất BVTV

ThienNhien.Net – Hiện cả nước có 335 điểm tồn lưu hóa chất bảo vệ thực vật (BVTV) gây ô nhiễm môi trường, trong đó có tới 240 điểm gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng.

Kế hoạch xử lý, phòng ngừa ô nhiễm môi trường do hóa chất BVTV tồn lưu trên phạm vi cả nước đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1946/QĐ-TTg với mục tiêu từ nay đến năm 2025 hoàn thành việc xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại các điểm tồn lưu hóa chất BVTV trên địa bàn toàn quốc.

Trong đó, từ năm 2010 đến năm 2015, tập trung xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại 240 điểm tồn lưu gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Từ năm 2016-2025, tiếp tục điều tra, xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường tại 95 điểm tồn lưu còn lại.

Đối với những điểm tồn lưu hóa chất BVTV đã xác định được vị trí nhưng chưa có điều kiện xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường, Thủ tướng yêu cầu phải chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành cô lập, ngăn chặn phát sinh ô nhiễm đến môi trường xung quanh, di dời các hộ dân, công trình công cộng nằm trên các điểm ô nhiễm đến nơi an toàn.

Kinh phí thực hiện xử lý, cải tạo và phục hồi môi trường các điểm ô nhiễm do hóa chất BVTV tồn lưu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện theo Quyết định số 58/2008/QĐ-TTG ngày 29/04/2008.

Các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất BVTV hết hạn sử dụng hoặc cấm sử dụng, nhập lậu hóa chất BVTV gây ô nhiễm môi trường phải chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ kinh phí thu gom, xử lý, tiêu hủy, khắc phục ô nhiễm và đền bù thiệt hại.

Danh sách các điểm tồn lưu hóa chất BVTV gây ô nhiễm môi trường.