Ra mắt bản Nguyên tắc Xích đạo tiếng Việt

ThienNhien.Net – Nhiều nhà đầu tư từ lâu đã bày tỏ mong muốn phát triển một bộ quy tắc chuẩn trong hoạt động đầu tư, tài trợ, tư vấn tài trợ dự án, nhằm xây dựng hình ảnh thân thiện với môi trường và có trách nhiệm với xã hội. Nguyên tắc Xích đạo – bộ chuẩn mực được xây dựng bởi các định chế tài chính quốc tế như Ngân hàng Thế giới và Ngân hàng Phát triển Châu Á đã đáp ứng phần nào mong mỏi đó.

Bao gồm 10 nguyên tắc, Bộ Nguyên tắc xích đạo như một thứ kim chỉ nam giúp các nhà đầu tư đảm bảo rằng các dự án được thực hiện theo cách có trách nhiệm với xã hội và môi trường. Nhờ đó, tác động tiêu cực của dự án đến hệ sinh thái và cộng đồng dân cư bị ảnh hưởng có thể được ngăn ngừa, giảm thiểu và được đền bù thỏa đáng.

Thực tế đã cho thấy, việc tuân thủ và tôn trọng Nguyên tắc Xích đạo đã mang lại lợi ích đáng kể không chỉ cho chính bản thân nhà đầu tư, mà cho cả những đơn vị nhận tài trợ và các bên liên quan thông qua những cam kết giữa đơn vị được tài trợ với các cộng đồng chịu ảnh hưởng.

Bộ Nguyên tắc Xích đạo đã được Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature) biên dịch và xuất bản với mong muốn góp một phần nhỏ vào việc khuyến khích các hoạt động nâng cao trách nhiệm xã hội – môi trường của các doanh nghiệp và nhà đầu tư Việt Nam.

Chi tiết nội dung ấn phẩm, bạn đọc có thể tham khảo tại đây.