Quản lý và tra cứu đa dạng thực vật bằng phần mềm

ThienNhien.Net – Nhằm hỗ trợ cho các nhà nghiên cứu, những người quan tâm đến việc lưu trữ, quản lý một cách có hệ thống và tra cứu hệ thực vật Việt Nam, đồng thời cung cấp một công cụ tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Sinh, Viện Sinh thái và Tài nguyên sinh vật – Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam đã xây dựng phần mềm PlantsVN. Sản phẩm đã được chạy thử trên hệ điều hành WindowsXP của hãng Microsoft (Mỹ).

Cơ sở lý thuyết cho phần mềm PlantsVN dựa vào nguồn tài liệu được công bố mới nhất là: “ Danh lục các loài thực vật Việt Nam” và các bảng tra cứu nhận biết các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam của Giáo sư Nguyễn Tiến Bân, người đã soạn thảo cuốn “Cẩm nang tra cứu và nhận biết các họ thực vật hạt kín ở Việt Nam”.

Phần mềm PlantsVN cho phép người dùng tạo ngân hàng dữ liệu để quản lý các dữ liệu đa dạng thực vật của một đơn vị địa lý hoặc của một cá nhân. Sản phẩm còn giúp người sử dụng tra cứu và xác định họ các loài thực vật hạt kín của Việt Nam, mặt khác thực hiện các thống kê đa dạng thực vật cho các nhóm được chọn hoặc toàn bộ ngân hàng dữ liệu.

Hệ thực vật Việt Nam rất phong phú nên việc ghi nhớ các loài thực vật rất phức tạp. Việc quản lý và lưu trữ một cách có hệ thống những loài thực vật đã gặp sẽ hỗ trợ tích cực cho việc tiếp cận tính đa dạng của một hệ thực vật nói chung và hệ thực vật Việt Nam nói riêng. Ngoài ra, việc tra cứu định loài cho những loài mới gặp là một việc hết sức cần thiết để tăng cường hiểu biết về các loài thực vật.