Đà Nẵng: Thưởng tiền nếu phát hiện đồ trộm phế thải

ThienNhien.Net – Nhằm kiên quyết chấn chỉnh tình trạng đổ vật liệu, phế thải không đúng nơi quy định đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng vừa có quyết định thưởng nóng 1 triệu đồng cho bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào phát hiện hành vi vi phạm vận chuyển nguyên vật liệu, phế thải đổ không đúng nơi quy định.

Theo đó, khi tổ chức hoặc cá nhân phát hiện hành vi vi phạm, báo trực tiếp hoặc bằng điện thoại cho UBND phường, xã tại nơi xảy ra vi phạm. UBND phường, xã có trách nhiệm cử ngay lực lượng đến lập Biên bản, tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm và thưởng tiền mặt trực tiếp cho người phát hiện.

Các phường, xã sẽ lập điện thoại đường dây nóng, cử lực lượng trực 24/24 giờ để nhận thông tin và đến ngay hiện trường khi được thông báo.

Phát triển hệ thống thoát nước thải đạt tiêu chuẩn

UBND Thành phố Đà Nẵng cũng vừa phê duyệt chiến lược quản lý nước thải thành phố đến năm 2020 và định hướng đến năm 2040.

Chiến lược này đã đề ra các mục tiêu và chỉ tiêu cụ thể cho từng giai đoạn ngắn hạn 2010 – 2015, trung hạn 2015 – 2020 và dài hạn 2020 – 2040.

Mục tiêu tổng quát của chiến lược là toàn bộ lượng nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn quy định hiện hành trước khi xả ra môi trường; xây dựng hệ thống thoát nước riêng và hệ thống xử lý nước thải bằng công nghệ tiên tiến. Đồng thời, hoàn thiện cơ chế, chính sách đảm bảo cho công tác quản lý, vận hành, giám sát hoạt động của hệ thống hiệu quả; người dân có hiểu biết cơ bản và ý thức về việc xây dựng cũng như bảo vệ hệ thống thoát nước thải…