Đăng ký Vườn Quốc gia Ba Bể vào danh sách Ramsar

ThienNhien.Net – Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vừa đồng ý về nguyên tắc Bộ Tài nguyên và Môi trường làm thủ tục với Ban Thư ký Công ước Ramsar đăng ký Vườn Quốc gia Ba Bể vào danh sách các vùng đất ngập nước có tầm quan trọng quốc tế (Danh sách Ramsar).

Theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện việc đăng ký trên theo quy định hiện hành của tổ chức Công ước Ramsar.

Vườn quốc gia Ba Bể được thành lập theo Quyết định số 83/TTg ngày 10/11/1992 của Thủ tướng Chính phủ, là một vườn quốc gia, rừng đặc dụng, khu du lịch sinh thái của Việt Nam. Vườn quốc gia này nằm trên địa phận tỉnh Bắc Kạn, với trung tâm là hồ Ba Bể có diện tích rộng 500 ha, có hệ thống rừng nguyên sinh trên núi đá vôi với 417 loài thực vật, 299 loài động vật có xương sống, trong hồ có 49 loài cá nước ngọt.

Năm 1995, Hồ Ba Bể đã được Hội nghị Hồ nước ngọt thế giới, tổ chức tại Mỹ công nhận là một trong 20 hồ nước ngọt đặc biệt của thế giới cần được bảo vệ. Cuối năm 2004, Vườn quốc gia Ba Bể được công nhận là Vườn di sản ASEAN và đang trình UNESCO công nhận là di sản thiên nhiên thế giới.

Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học-Tổng cục Môi trường cho biết, Cục đang khẩn trương xúc tiến các thủ tục để Vườn Quốc gia Ba Bể được công nhận là khu đất ngập nước theo công ước Ramsar nhằm xây dựng và giới thiệu hình ảnh của Vườn ra thế giới. Vườn quốc gia Ba Bể xứng đáng được công nhận vì đã đáp ứng được 7 trong 9 tiêu chí của Ramsar. Trong khi đó, chỉ cần có 1 tiêu chí là được công nhận.

Công ước Ramsar về các vùng đất ngập nước là một hiệp ước liên chính phủ với sứ mạng bảo tồn và sử dụng một cách hợp lý các vùng đất ngập nước thông qua hành động của địa phương, của khu vực, của quốc gia và hợp tác quốc tế nhằm góp phần đạt được mục tiêu phát triển bền vững trên toàn thế giới.
Việt Nam tham gia Công ước Ramsar từ năm 1989