Điều chỉnh quy hoạch các KCN tỉnh Bình Định

ThienNhien.Net – Thủ tướng Chính phủ vừa đồng ý việc điều chỉnh, bổ sung các khu công nghiệp (KCN) của tỉnh Bình Định tại Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 ban hành kèm theo Quyết định số 1107/QĐ-TTg ngày 21/08/2006.


Theo đó, đưa KCN Long Mỹ, diện tích 100 ha ra khỏi Danh mục các KCN dự kiến mở rộng đến năm 2015. Đồng thời, bổ sung KCN Cát Trinh, diện tích 375 ha và KCN Bình Nghi-Nhơn Tân, diện tích 228 ha vào Danh mục các KCN dự kiến ưu tiên thành lập mới và mở rộng đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020.

Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các cơ quan hữu quan của tỉnh và các chủ đầu tư lập và thực hiện dự án đầu tư các KCN trên theo phương án đầu tư phân kỳ hợp lý, phù hợp với khả năng thu hút đầu tư, đảm bảo hiệu quả sử dụng đất.

Được biết, theo quy hoạch đến năm 2020, tỉnh Bình Định có 8 KCN với tổng diện tích quy hoạch 1.761ha, bao gồm các KCN: Phú Tài, Long Mỹ, Nhơn Hòa, Hòa Hội, Cát Trinh, Cát Khánh, Bồng Sơn, Bình Nghi.