Mất rừng vì dự án trồng rừng

ThienNhien.Net – Hiện nay, tỉnh Đắk Nông đã cấp phép cho 31 dự án trồng rừng nhằm phủ xanh đất trống đồi trọc, thế nhưng, qua một thời gian thực hiện dự án, diện tích rừng không những không tăng mà còn giảm mạnh. Diện tích rừng bị phá đã lên tới hơn 1.774ha, trong khi trước đó diện tích này là 192ha. Như vậy chẳng khác gì cấp phép để… phá rừng.


Theo Sài Gòn Giải Phóng ngày 22/10/2010, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Đắk Nông cho biết, toàn tỉnh hiện có 31 dự án được giao đất trồng rừng cho các doanh nghiệp với tổng diện tích 23.716,6ha, trong đó đất có rừng 16.265,4ha. Qua đợt kiểm tra các dự án trồng rừng vào giữa tháng 5 mới đây, tổng diện tích rừng bị chặt phá trái phép lên tới 1.744,8ha, chiếm 7,8% diện tích đất có rừng. So với kết quả kiểm tra năm 2009, diện tích rừng khoanh nuôi, quản lý bảo vệ bị chặt phá thêm 367,4ha

3 huyện có diện tích rừng bị phá nhiều nhất là Tuy Đức (1.394ha), Đắk Song (139,6ha) và Đắk G’long (134,8ha). Thậm chí, diện tích rừng bị phá còn nhiều hơn thế vì số liệu thống kê chưa đầy đủ.

Một cán bộ xã Ea Pô cho biết, nguyên nhân khu vực rừng đã giao cho các Công ty bị phá mạnh do lực lượng bảo vệ rừng của công ty mỏng. Nhưng thực tế, từng đó diện tích rừng bị phá tại 31 dự án trồng rừng của Đắk Nông đã nói lên rằng các doanh nghiệp được giao dự án không có khả năng quản lý, bảo vệ và trồng rừng.