TP. HCM: Thực hiện giải pháp cải thiện môi trường

ThienNhien.Net – UBND thành phố Hồ Chí Mính (TP.HCM) vừa chỉ đạo các sở, ban ngành , UBND các quận, huyện, các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp có liên quan thực hiện ngay các giải pháp cấp bách cải thiện chất lượng môi trường sông, kênh, rạch, đặc biệt là hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai trên địa bàn thành phố từ nay đến cuối năm 2011 và giai đoạn 2011 – 2015; giải quyết kịp thời những điểm nóng ô nhiễm môi trường, không buông lỏng công tác bảo vệ môi trường trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội.


Theo đó, Chi cục Bảo vệ môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường được giao làm cơ quan đầu mối tham mưu cho UBND thành phố trong việc phối hợp với các cơ quan Trung ương liên quan, Ủy ban Bảo vệ môi trường lưu vực hệ thống sông Đồng Nai, 11 tỉnh thuộc lưu vực này, thực hiện Đề án bảo vệ môi trường sông Đồng Nai; chủ động, tham mưu tổ chức điều phối triển khai các nhiệm vụ, dự án bảo vệ môi trường nhằm thực hiện Đề án sông Đồng Nai trên địa bàn thành phố có hiệu quả.

Các cơ quan chức năng được giao phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các quận – huyện kiểm soát các nguồn thải vào hệ thống kênh thủy lợi, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong nông nghiệp; xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường ở các làng nghề, các cơ sở công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc biệt là việc đấu nối nước thải của các cơ sở sản xuất vào hệ thống xử lý nước thải tập trung; đầu tư các hệ thống xử lý nước thải tập trung đô thị; nạo vét, tạo thông thoáng dòng chảy.

Sở Giao thông Vận tải có trách nhiệm kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp lấn chiếm hành lang an toàn giao thông thủy; việc neo đậu buôn bán của các ghe, tàu trên sông, kênh, rạch trái phép và việc xả chất thải xuống sông, kênh, rạch.

Công an thành phố có trách nhiệm kiểm tra môi trường định kỳ, đột xuất tại các cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nước nghiêm trọng; có biện pháp xử lý thật kiên quyết, nghiêm minh đối với các trường hợp vi phạm.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất việc hạn chế hoặc không cấp phép hoạt động mới đối với những ngành nghề có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường nguồn nước của các hệ thống sông, kênh, rạch.