Bồi dưỡng kiến thức về đa dạng và an toàn sinh học

ThienNhien.Net – Vừa qua, tại Yên Bái, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học (Tổng cục Môi trường) đã phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái tổ chức hội thảo tập huấn các nội dung quản lý về đa dạng sinh học và an toàn sinh học.


Theo Nhân Dân 02/10, Hội thảo đã giới thiệu những kiến thức cơ bản về công tác quản lý Nhà nước về đa dạng sinh học và an toàn sinh học cho các học viên, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp giữa các bộ, ngành nhằm đẩy mạnh công tác của bảo tồn đa dạng sinh học.

Tại đây, các đại biểu cũng đã đưa ra các ý kiến thảo luận về những khó khăn, vướng mắc của vấn đề này, kiến nghị và đề xuất một số biện pháp khắc phục, đặc biệt là việc triển khai Luật Ða dạng sinh học.

Sau hội thảo, Cục Bảo tồn Đa dạng sinh học, Tổng cục Môi trường đã đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái cần tích cực phối hợp các sở, ban, ngành liên quan triển khai sâu rộng Luật Ða dạng sinh học tại địa phương.